Music is ♥

High-res SO UNREAL is het multimediale en multidisciplinaire project van muzikante en artieste iET (NL). Haar doel is verschillende kunstvormen met als thema SO UNREAL te combineren, geïnspireerd op de collectie songs die geschreven zijn door iET en die samen het album SO UNREAL vormen. Deze muziek is reeds uitgewerkt in samenwerking met de internationale producer en audio artiest Russell Elevado (USA).
SO UNREAL is visueel vormgegeven door beeldend kunstenares Ingrid Baars (BE) die zich tijdens het creëren liet inspireren door de muziek van iET. Geïnspireerd door diezelfde muziek heeft ontwerpster Rima Freeman (USA/ NL) kleding ontworpen.
De volmaking van het project zal een korte film zijn waarin al deze creaties samenkomen Mike Redman (regisseur). Isabelle Beernaert (dans) en Diet Wiegman (beeldende kunst/shadow art) zijn gevraagd om het project te versterken.
Het geheel wordt o.a. gepresenteerd in een multimediale voorstelling in de theaters van de 15 grote steden, maar ook wordt gedacht aan uitvoeringen in zogenaamde ´unreal spaces´ zoals musea en grote openbare gebouwen.
 Stichting Music is Art ondersteunt dit project en zoekt budget om de verschillende projectonderdelen bij SO UNREAL te financieren. Tevens zoekt Music is Art middelen om ruchtbaarheid aan dit project te geven middels promotie, verschillende presentatievormen en educatieve samenwerkingen. Music is Art ondersteunt iET bij het actief benaderen van kunstenaars en promotiebureaus en bij de productie en fondsenwerving voor dit project.

SO UNREAL is het multimediale en multidisciplinaire project van muzikante en artieste iET (NL). Haar doel is verschillende kunstvormen met als thema SO UNREAL te combineren, geïnspireerd op de collectie songs die geschreven zijn door iET en die samen het album SO UNREAL vormen. Deze muziek is reeds uitgewerkt in samenwerking met de internationale producer en audio artiest Russell Elevado (USA).

SO UNREAL is visueel vormgegeven door beeldend kunstenares Ingrid Baars (BE) die zich tijdens het creëren liet inspireren door de muziek van iET. Geïnspireerd door diezelfde muziek heeft ontwerpster Rima Freeman (USA/ NL) kleding ontworpen.

De volmaking van het project zal een korte film zijn waarin al deze creaties samenkomen Mike Redman (regisseur). Isabelle Beernaert (dans) en Diet Wiegman (beeldende kunst/shadow art) zijn gevraagd om het project te versterken.

Het geheel wordt o.a. gepresenteerd in een multimediale voorstelling in de theaters van de 15 grote steden, maar ook wordt gedacht aan uitvoeringen in zogenaamde ´unreal spaces´ zoals musea en grote openbare gebouwen.

Stichting Music is Art ondersteunt dit project en zoekt budget om de verschillende projectonderdelen bij SO UNREAL te financieren. Tevens zoekt Music is Art middelen om ruchtbaarheid aan dit project te geven middels promotie, verschillende presentatievormen en educatieve samenwerkingen. Music is Art ondersteunt iET bij het actief benaderen van kunstenaars en promotiebureaus en bij de productie en fondsenwerving voor dit project.